ID: passord:
AKTIVITETSLISTE
ÅRSMØTE DFMK

Tidspunkt:
Torsdag 22.03 kl 19:00
Sted:
 
Merknad:
Årsmøte i Draugen. Innkalling sendes på epost en uke før møtet. Merk tidspunktet!
Styret innkaller herved til årsmøte i DFMK.
Årsmøtet avholdes den 22. mars klokken 19:00 på klubblokalet.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 5. mars til styret på e-post.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene én uke før årsmøtet på epost.
For å ha stemmerett må medlemmet ha betalt kontingenten.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
styret