ID: passord:
STATISTIKK
Antall medlemmer: 54
Medlemmer online: 0
Gjester online: 29
Sertifiseringsnivå


 • Ikke oppgitt (12)
 • Fridykker (0)
 • OWD/CMAS* (0)
 • AOWD/CMAS** (24)
 • Divem./CMAS*** (14)
 • Instruktør (4)

TEKNISK SERTIFISERING
Ja: 20
Nei/Ikke oppgitt: 34
Antall dykk


 • Ikke oppgitt (9)
 • 0-25 (0)
 • 26-50 (1)
 • 51-100 (0)
 • 101-250 (10)
 • 251-500 (13)
 • 501-1000 (11)
 • 1000+ (10)