ID: passord:
Hovedbilde for nyhet
Av Eirik Kjos 13.05.15
Sist endret 21.03.19, kl 10.34 av Eirik Kjos

Turrutiner i Draugen


Hvordan funker det formelle rundt tur i Draugen egentlig, hvorfor må jeg forhåndsbetale, og hva kan jeg få refundert dersom jeg blir syk? Les mer her....


Påmelding og evt avmelding
Går alltid til styret. Kun mail, ingen andre kanaler. draugstyret@draugen-fmk.no

Påmeldingsfrist
Settes individuelt for hver tur iht til hva slags frister overnattingsstedet vi bruker har for kansellering. Etter at påmeldingsfristen har gått ut kan du ikke melde deg av og regne med å ikke måtte betale noe. Hvis andre fra ventelista tar over plassen din, får du selvsagt ingen regning. Skaff deg en reiseforsikring som dekker sykdom og uforutsette hendelser.

Betalingsfrist
Senest 2 uker før turen starter. Dersom overnattingsstedet krever depositum eller forhåndsbetaling gjelder deres frister. Betaling skal skje på draugkonto 4202.48.03109 . Sjekk alltid at du bruker riktig kontonummer. Giroen må merkes i meldingsfeltet med navnet på deltagere og hvilken tur du betaler for.

Ikke-medlemmer på tur
Dersom du ikke er medlem i klubben kan du være med på tur likevel. Du får ikke garantert plass før etter at påmeldingsfristen er løpt ut, og kun dersom det da er ledige plasser. Du må også betale et påslag på 30% for å kompensere for at klubben gjennom tippemidler og bruk av utstyr indirekte sponser turen. Resten av betingelsene er som for medlemmer. I påsken har vi også et påslag for ikke-medlemmer, men det er mer moderat av hensyn til rekruttering og store familier med sporadiske dykkere.

Barn på tur
Avhengig av reisemålets egnethet og hva barn krever av sengeplass kan du ha med barn på turen. Dette avtales individuelt med tur. Det gjelder også prisen som er avhengig av hva vi må betale for barnet hos overnattingssted og hva de spiser. Ikke-dykkende barn er aldri med å betale for kostnader knyttet til dykking, kun det de koster ekstra å overnatte og bespise. I påsken har vi et spesielt fokus på lav pris for barn og ledsagere til egnet reisemål.


Q/A

Hvorfor må jeg forhåndsbetale?
Fordi banken bruker noen dager på å gi oss alle detaljer på en giro, og kasserer og tursjef skal ha tid til å purre evt forglemmelser. Kasserer og tursjef er ikke spesielt glad i å purre, så hver så snill å ta hensyn til at vi jobber dugnad for at du skal få fine turer. Betal i tide! Hvis vaskemaskinen din røk dagen før og du venter på lønn, kan du selvsagt og i fortrolighet avtale en utsettelse med kasserer. Ingen andre får vite noe om dette.

Hvorfor får jeg ikke automatisk igjen penger igjen når jeg melder meg av seint?
Fordi vi har faste kostander på de aller fleste turer. Nesten alle overnattingsstedene tar like mye om det er 2 el 4 per rom uavhengig av hvor mange som sover der. Noen steder er det stykkpris, da refunderer vi for det klubben ikke må betale for deg. Typisk gjelder dette mat, og ved overnatting i klubbhus hos andre dykkeklubber som stort sett har pris per dykker per døgn og som aksepterer endringer i antall, de delene av turen som er per pers.

Hvis vi ikke gjør det slik må de andre medlemmene på turen betale for deg. Det er ikke fair og avbooking pga sykdom hos deg selv eller barn er godt dekket av reiseforsikring. Ved godkjent avbooking ordner klubben med all nødvendig dokumentasjon slik at du skal kunne kreve dekning gjennom forsikring dersom det er relevant.

Hvorfor må av og påmelding gå på mail?
Fordi tursjef skal kunne ha kontroll på all kommunikasjon om turer og slik at vi sikrer rettferdig rekkefølge i påmeldingen dersom det blir fullt og venteliste. Turer planlegges i g-docs der alle i styret har pålogging og kan oppdatere hverandre. Vi avstemmer også påmeldinger mot kontingent når fristen er ute og du må være ajour med økonomien for å få plass på tur.

Hva er inkludert i turprisen egentlig?
Mat, luft, båtturer og overnattingsplass. Kjøring skjer på spleising mellom de som sitter i bilen. Vi vet at mange tar drivstoffutgifter x 2 + bompenger/ferje delt på antall i bilen som en grei pris. Da dekker man omtrent inn det det koster å kjøre per km utenom avskriving. Med dagens drivstoffpriser er også statens satser ganske fair, spesielt om det er noen som kjører hele tida, og andre som sitter på hele tida. De som sleper Draugbussen får dekket sin tur etter statens satser og dette belastes turen. Sleping av den lille båten dekkes med halv sats. Evt ekstra for passasjerer kreves inn av den som stiller bilen. OBS! For å slepe Draugbussen må du ha sertifikat i klasse BE. Vekt på slepet med full bensintank er ca 2400 kg.

Hvordan regner dere ut prisen?
Vi har faste kalkyler for mat, båtslep, uforutsette kostnader og bensin til båten. Utenom dette kommer overnatting og andre tjenester vi kjøper på stedet. Alle turer skal gå så nært som mulig i balanse, med god kostnadskontroll og bra planlegging klarer vi å ha veldig billige turer.


Betingelsene for tur kan endres av styret ved behov.