ID: passord:
Hovedbilde for nyhet
Av Kjersti Møller 03.01.17
Sist endret 31.01.17, kl 23.01 av Kjersti Møller

Årsmøte i DFMK


Det er på tide å samle draugene til årsmøte og nå er innkallingen sendt til alle medlemmer.


Årsmøtet blir avholdt i drauglokalet 7. februar 2017 klokken 19:00.

Saker til årsmøtet skal være styret i hende senest 29. januar. Innkallingen sendes alle medlemmer på e-post 1. februar. Og ikke glem, for å være stemmeberettiget til årsmøtet må du ha betalt medlemskontingenten. Gjør gjerne dette i god tid slik at det blir enkelt å holde oversikt. Merk innbetaling med navn og "årskontingent".

Kontingent: 2500,- for ordinært medlem, 1250,- for familiemedlem (samme bostedsadresse) og 400,- for støttemedlem. Førstegangsmedlemmer betaler halv kontingent første år.


Vel møtt!

Hilsen
Styret DFMK