ID: passord:
Hovedbilde for nyhet
Av Kåre Telnes 14.06.09
Sist endret 28.05.18, kl 14.52 av Kjersti Møller

Dykking i Draugen


Hensikten med å sette opp dykkere til faste tider er å motivere medlemmene til å møtes for å dykke og gjøre terskelen lavere for nye medlemmer. Dykkingen skal tilpasses slik at alle, uansett erfaring, føler seg komfortable. Dykkingen gjennomføres på følgende måte:


To ganger i året settes det opp en liste med to dykkere hver søndag (se aktivitetslista). Medlemmene må selv sjekke nettsidene for å finne ut når de er satt opp på dykkingen.

I utgangspunktet foregår dykkingen søndager kl. 12, men dykkerene har anledning til å endre tidspunkt og dag. Dette for at det skal passe dere best den uka dere er satt opp.

Dykkerene som arrangerer dykkingen er ansvarlig for å ta med O2-koffert og koffert med dykkelogg og NDF sin\\\"Felles dykkelogg/Alarmplan\\\".

Dykkevaktene kan sende epost, legge ut på draugsiden-intern (Facebook) eller en tekstmelding (sk "Draugmelding") til Trond Einar, som videreformidler denne til medlemmene. Info kan feks inneholde:

* beskrivelse av dykkemål
* tid og sted for oppmøte
* opplysninger om eventuell plassbegrensning (ved bruk av båt)
* eventuelt krav til tilbakemelding til dykkevakt fra dem som ønsker å delta


Dersom dykkerene som er satt opp ikke har anledning til å stille er de selv ansvarlig for å skaffe erstatter/bytte med andre.

Klubbens sikkerhetsregler skal følges! (Se egen sak på Info-menyen.)

Godt dykk!