ID: passord:
Hovedbilde for nyhet
Av Kåre Telnes 14.06.09
Sist endret 01.01.19, kl 17.17 av Kjersti Møller

Dykking i Draugen


Hensikten med å sette opp dykkere til faste uker er å motivere medlemmene til å møtes for å dykke og gjøre terskelen lavere for nye medlemmer. Dykkingen skal tilpasses slik at alle, uansett erfaring, føler seg komfortable. Dykkingen gjennomføres på følgende måte:


To ganger i året settes det opp en liste med to dykkere som får tildelt sin "uke" (se aktivitetslista). Medlemmene må selv sjekke nettsidene for å finne ut når de er satt opp på dykking.

I utgangspunktet foregår dykkingen søndager kl. 12, men dykkerene har anledning til å endre tidspunkt og dag. Dette for at det skal passe dere best den uka dykkeparene er satt opp.

Dykkeparene som arrangerer dykkingen er ansvarlig for å ta med O2-koffert og koffert med dykkelogg og NDF sin\\\"Felles dykkelogg/Alarmplan\\\".

Dykkeansvarlige kan sende epost, legge ut på draugsiden-intern (Facebook) eller en tekstmelding (send "Draugmelding" til Trond Einar), som videreformidler denne til medlemmene. Info kan feks inneholde:

* beskrivelse av dykkemål
* tid og sted for oppmøte
* opplysninger om eventuell plassbegrensning (ved bruk av båt)
* eventuelt krav til tilbakemelding til dykkevakt fra dem som ønsker å delta


Dersom dykkeparene som er satt opp ikke har anledning til å stille er de selv ansvarlig for å skaffe erstatter/bytte med andre.

Klubbens sikkerhetsregler skal følges! (Se egen sak på Info-menyen.)

Godt dykk!