ID: passord:
Hovedbilde for nyhet
Av Kjersti Møller 28.11.13
Sist endret 03.05.16, kl 11.52 av Kjersti Møller

Sjekkliste - bruk av båt


Under finner alle medlemmer en grei huskeliste over det vi må gjøre før vi drar på tur med Draugbussen eller Balja, og ikke minst - hva som forventes at vi gjør når vi har vært på tur. Påse alltid at båten er i den stand du selv ønsker å finne den neste gang.


DRAUGBALJA
Svart koffert med nøkler, bunnplugger, kartplotter, ekkolodd, skiver og mutter til propellen.

NB! Ikke glem:
2 stk. propeller
2 stk. bensintanker
2T-olje

Sjekkliste før turen:
Er bunnpluggen satt i?
Er det strøm på batteriet?
Er det 2T-olje på oljetanken?
Stengt bunnventilen?
Er det luft i hengerdekkene?
Er dreggtauet om bord?
Er det bensin på tanken?

Sjekkliste etter turen:
Åpne bunnventilen
Ta ut bunnpluggene og legg dem i den svarte kofferten
Sett inn bensintankene
Sjekk at lensepumpa er avslått (bryter under benken )
Ordne tauverket
Ta med rasket

DRAUGBUSSEN
Gul koffert med nøkler, brikke til kartplotter, loggbok

Sjekkliste før turen:
Er det bensin på tanken?
Luft i hengerdekkene?
Er dreggtauet om bord?
Skal bussen transporteres på henger er det viktig å påse at vinsjen ikke er helt strammet inn (slakk vaieren litt). Lastestroppen i baugen er tilstrekkelig sikring.

Sjekkliste etter turen:
Husk å fylle bensin
Ordne tauverket
Ta med rasket
Sett ut båt hvis annet ikke er avtalt med matrialforvalter. Dersom båten står på henger - slakk lastestroppene slik at de ikke er helt fastspent.

TURPRESSENE
Hvit kasse med trefasekabel, overgang 32amp til 16amp støpsel, kompressorolje, ekstra filter

Hvis bensinmotor:
Er det olje på motoren?
Bensin kanne, pass på at bensin er ren
Sjekk om den starter før dere drar.

02-KOFFERT
Er det trykk på flaska? Vær oppmerksom på at manometeret ikke fungerer p.t. (ny 02-koffert er i bestilling)
Er maska i orden?
Er det enkelt førstehjelpsutstyr i kofferten?